Helsingin sanomat OP-PohjolaElisa HOK-Elanto Holday InnAccenture Bob Helsinki

Alla evenemang

Södervik

Södervik / tillgänglihet:

- Ingång med rullstol
- Handikapp bajamaja finns på området
- Ett jordat eluttag
- Ingen induktionsslinga

Metro Fiskehamn, spårvagn 6, 7A, 7B och 8, busslinje 68 och 73B

Uppgifterna har givits av evenemangsplatsen.

http://www.suvilahti.fi