Helsingin sanomat OP-PohjolaElisa HOK-Elanto Holday InnAccenture Bob Helsinki

Om oss

Helsingfors festspel i ett nötskal

Helsingfors festspel är den största universalfestivalen i Finland. Festspelen arrangeras i månadsskiftet augusti-september och har som sin uppgift att låta alla helsingforsare komma i åtnjutande av konst.

-Helsingfors Festpel arrangeras 20.8. – 5.9.2010
- Konstens Natt arrangeras 27.8.2010

- År 2009 hade Helsingfors festspel 288 000 besökare, av vilka 92 000 deltog i evenemang med inträdesavgift och 196 000 i olika gratisevenemang.
- Festspelen 2009 omspände musik från klassiska tongångar till världsmusik, samt cirkus, dans, teater, program för barn, film och cityevenemang.
- Helsingfors festspel är en av de fyra huvudarrangörerna för festivalen för ny musik Musica nova Helsinki och svarar för koordineringen av evenemanget.
- Festspelens bakgrundsorganisation är Stiftelsen Helsingforsveckan som grundats av Helsingfors stad.
- Det beslutande organet i Stiftelsen Helsingforsveckan är styrelsen, som väljs för en tvåårsperiod av Helsingfors stadsstyrelse.
- Helsingfors Festpel arrangeras nästa år 19.8. – 4.9.2011, 17.8.-2.9.2012, 16.8.-1.9.2013 och 15.-31.8.2014.

2009 förvaltningsberättelse (pdf)

Program 2009 (pdf)

Helsinfors Festpel FAQ

Foto: Riitta Sourander